Všeobecné obchodné podmienky

 

DOPYT , PONUKA, OBJEDNÁVKA 

 

Vzhľadom na fakt, že nie sme eshop ale veľkoobchod podmienky zjednania zákazky sú nasledovné.

 

Zaslanie dopytu zákazníkom emailom je DOPYT pokiaľ dodávateľ nezašle PONUKU s potvrdením konkrétneho termínu dodania, profilu, ceny, parametrov.

 

 

Objednávka je záväzná, pokiaľ PONUKU dodávateľa zákazník písomne odsúhlasí a zároveň dodávateľ mu odošle POTVRDENIE OBJEDNÁVKY s konkrétnou cenou a termínom. Vtedy sú obidve strany povinné plniť všetky dohodnuté obchodné podmienky vyplývajúce z obchodného vzťahu.

 

 

Ak predávajúci nemôže odoslať tovar, ktorý bol ZÁKAZNÍKOM OBJEDNANÝ A ZÁROVEŇ PREDÁVAJÚCIM POTVRDENÝ, je povinný informovať o tejto skutočnosti písomne  spolu s navrhovaným termínom dodania. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nesúhlasí s navrhnutým termínom dodania, o čom je povinný neodkladne informovať predávajúceho.

 

* termín dodania už od 24 hodín, či iné obchodné podmienky na dodanie kusových zásielok sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami dopravcov, ktorí pri väčšine málo kusových zásielok zabezpečujú dopravu pre dodávateľa, v prípade požiadavky klienta mu už v prvotnej v ponuke uvedieme názov dopravcu:
TOPTRANS EU, a.s. http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_sk/ke_stazeni  a GEBRUDER WEISS, s.r.o.  http://www.gw-world.sk

 

V prípade telefonickej alebo písomnej dohody je dodávateľ oprávnený navrhnúť zákazníkovi alternatívne riešenie, napríklad skorší termín dodania, pričom cena profilu, dopravy, resp. iných obchodných podmienok môže byť vyššia ako cena uvedená na www.tisicprofilov.sk .

 

 

 

Doplňujúce informácie

Pri profile je stále uvedená dĺžka profilu a profily sa predávajú JEDINE v celej dĺžke kusu. Ak nie je uvedená dĺžka profilu berie sa za pravidlo, že profil má dĺžku 6 metrov. Dodanie v menšej dĺžke ako je dĺžka kusu je možné iba po obojstrannej písomnej dohode zákazníka a dodávateľa a dodávateľ je oprávnený požadovať vyššiu sumu ako je zverejnená na www.tisicprofilov.sk

 

 

V prípade rezania profilov, formátovania na menšie dĺžky, alebo pre tovar v hodnote vyššej ako 250 eur s DPH je dodávateľ oprávnený z objektívnych dôvodov požadovať zálohovú platbu. V zahraničí mimo Slovenska je tovar stále na zálohovú platbu.

 

Všetky profily sú v zliatine 6060. Iné zliatiny sú uvedené priamo pri konkrétnom profile. V prípade požiadavky zákazníka na inú zliatinu nemusí byť profil v daných parametroch dostupný a v prípade dostupnosti môže byť cena profilu vyššia.

 

 

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ www stránky http://www.tisicprofilov.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne dopytujúci alebo kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tejto www stránky. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy

 

 

Dodávateľ:

CESPOL, spol. s r.o., ul. A.Hlinku 2625, 022 01 Čadca

zapísanej v oddiely Sro Obchodného Registra SR vložka číslo: 11587/L

IČO: 363 85 484

DIČ: 2020134842

IČ DPH: SK2020134842